2020

Zgodnie z § 11 pkt. 1., ust 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia ) zamieszczamy sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Lipsku sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Sprawozdania za I półrocze

Sprawozdanie MS-S1 w sprawach cywilnych.
Sprawozdanie MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych.
Sprawozdanie MS-S6 w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej.
Sprawozdanie MS-S7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia.
Sprawozdanie MS-S10 w sprawie sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej.
Sprawozdanie MS-S16/18 w sprawach rodzinnych i nieletnich.
Sprawozdanie MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych.
Sprawozdanie MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika.

Rejestr zmian dla: 2020

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lipsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-14
Publikacja w dniu:
2020-09-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lipsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-14
Publikacja w dniu:
2020-09-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lipsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-14
Publikacja w dniu:
2020-09-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lipsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-25
Publikacja w dniu:
2020-02-25
Opis zmiany:
b/d