Biuro Podawcze

Pracownicy Biura Podawczego przyjmują korespondencję składaną osobiście przez Interesantów, znakują pieczęcią wpływu zawierającą oznaczenie sądu, datę i godzinę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo, a następnie rejestrują ją w systemie informatycznym. Posegregowaną korespondencję wraz z jej wykazem bezzwłocznie odbierają woźni sądowi poszczególnych wydziałów merytorycznych sądu.

Potwierdzenia przyjęcia pisma dokonuje się na jego odpisie lub kserokopii na żądanie składającego.

Biuro Podawcze znajduje się w pokoju nr 2 na parterze.

Godziny urzędowania:

codziennie: 7:30 - 15:30
tel.: 48 378 44 60
fax: 48 366 16 39
e-mail: biuropodawcze@lipsko.sr.gov.pl