Dyrektor Sądu

Funkcję Dyrektora Sądu Rejonowego w Lipsku pełni Dyrektor Sądu Okręgowego

w Radomiu Pan:
Jan Kulig

Adres:
al. Warszawska 1
26-600 Radom
e-mail: dyrektor@radom.so.gov.pl
tel.: (48) 67 76 565

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu