Ogłoszenia w sprawach sądowych

Dział ogłoszeń sądowych na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Lipsku prowadzony jest na podstawie § 122 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1141). Poszczególne ogłoszenia dostępne w dziale są publikowane na zarządzenie sędziego w konkretnej sprawie cywilnej lub karnej toczącej się przed Sądem Rejonowym w Lipsku.