Prezes Sądu

Funkcję Prezesa Sądu Rejonowego pełni SSR Andrzej Jędra

 

pokój   Nr 103 (I piętro)

ul. Partyzantów 1

27-300 Lipsko

Telefon: (48) 378 44 61

e-mail: ajedra@lipsko.sr.gov.pl

 

Prezes Sądu Rejonowego w Lipsku przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 - 14:00.

 

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu