Zamówienia publiczne

Szanowni Państwo,
Przed złożeniem swojej oferty  w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu prosimy o zapoznanie się z informacją o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego