Sąd Rejonowy w Lipsku

Dostęp alternatywny

ZARZĄDZENIE Adm.023.3.2024

Prezesa Sądu  Rejonowego w Lipsku

i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu

z dnia 25 marca 2024r.

w sprawie wyznaczenia przewodników do pomocy w każdym wieku z różnym stopniem niepełnosprawności, przy uwzględnieniu czynników związanych ze zdolnością poruszania się, widzenia, słyszenia i pojmowania

Na podstawie § 9 ust.3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2022, poz.2514 j.t.) oraz z uwagi na występujące w budynkach Sądu Rejonowego w Lipsku bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym, w celu ułatwienia dostępu do budynków oraz przemieszczania się wewnątrz osobom niepełnosprawnym zarządzamy  co  następuje:

§ 1

Wyznaczamy Zespół przewodników do pomocy w każdym wieku z różnym stopniem niepełnosprawności, przy uwzględnieniu czynników związanych ze zdolnością poruszania się, widzenia, słyszenia i pojmowania w składzie:

Dla budynku Sądu przy ul. Partyzantów 1

1/ Wojciech Skaliński

2/ Joanna Lemańska

Dla budynku Sądu przy ul. Partyzantów 7

1/ Kamil Gorczyca

2/ Dominika Kamińska

§ 2

Koordynację pracy Zespołu powierzamy kierownikowi Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Lipsku.

§ 3

O treści zarządzenia zawiadomić skład  Zespołu przewodników.

§ 4

Treść zarządzenia wraz ze szczegółową informacją dotyczącą kontaktu z przewodnikami należy zamieścić na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Lipsku.

§ 5

Traci moc zarządzenie Adm-021-27/20 z dnia 9 września 2020 roku.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

Dyrektor Sądu Okręgowego                                                  Prezes Sądu Rejonowego

w Radomiu                                                                               w Lipsku

 

Kontakt do przewodników :

Budynek przy ul. Partyzantów 1
Wojciech Skaliński         –  I Wydział Cywilny               tel. 0/48 378 44 36
Joanna Lemańska            –  Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej       tel. 0/48 378 44 40

Budynek przy ul. Partyzantów 7
Dominika Kamińska    –  IV Wydział Ksiąg Wieczystych           tel. 0/48 378 44 64
Kamil Gorczyca       -  III Wydział Rodzinny i Nieletnich       tel. 0/48 378 44 43

Koordynacja pracy Zespołu:
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej - tel. 0/48 378 44 62

Planując przybycie do Sądu należy zadzwonić i umówić się z przewodnikiem lub będąc pod siedzibą Sądu za pośrednictwem pracownika ochrony skierować prośbę o przywołanie przewodnika.

Metadane

Data publikacji : 31.03.2021
Data modyfikacji : 26.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Lipsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Skoczylas Michał

Opcje strony

do góry