Sąd Rejonowy w Lipsku

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014r w sprawie  utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1683).

Kompetencje sądów powszechnych zostały określone w art. 177 Konstytucji RP. Sprawują one wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów. Szczegółowe zasady funkcjonowania sądów określa Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98 poz. 1070 ze zm.) i Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38 poz. 249 z 2007). Do kompetencji sądów powszechnych w szczególności należy rozstrzyganie spraw z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawami innym sądom. Rozstrzygają one także inne sprawy, jeżeli zostały przekazane odrębnymi ustawami.

Na podstawie §1 pkt. 29 lit. c Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014r. (Dz.U. z 2014r., poz. 1744) w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych Sąd Rejonowy w Lipsku rozpoznaje sprawy z terenu gmin: Chotcza, Ciepielów, Ilża, Lipsko, Rzeczniów, Sienno i Solec nad Wisłą.

Metadane

Data publikacji : 08.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Lipsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry