Sąd Rejonowy w Lipsku

Sprawozdania za pierwsze półrocze 2022 roku

Na podstawie § 122 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1141) Sąd Rejonowy w Lipsku udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Sprawozdania za I półrocze do pobrania poniżej (folder skompresowany o nazwie "Sprawozdania za pierwsze półrocze 2022 roku")

Folder skompresowany zawiera poniższe sprawozdania:

Sprawozdanie MS-S1r w sprawach cywilnych.
Sprawozdanie MS-S5r w sprawach karnych i wykroczeniowych.
Sprawozdanie MS-S6r w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej.
Sprawozdanie MS-S7r z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia.
Sprawozdanie MS-S10r w sprawie sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej.
Sprawozdanie MS-S16/18 w sprawach rodzinnych i nieletnich.
Sprawozdanie MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych.
Sprawozdanie MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika.
Sprawozdanie MS-S40r z działalności kuratorskiej służby sądowej.

Sprawozdania za II półrocze do pobrania poniżej (folder skompresowany o nazwie "Sprawozdania za drugie półrocze 2022 roku")

Folder skompresowany zawiera poniższe sprawozdania:

Sprawozdanie MS-S1r w sprawach cywilnych.
Sprawozdanie MS-S5r w sprawach karnych i wykroczeniowych.
Sprawozdanie MS-S6r w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej.
Sprawozdanie MS-S7r z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia.
Sprawozdanie MS-S10r w sprawie sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej.
Sprawozdanie MS-S16/18 w sprawach rodzinnych i nieletnich.
Sprawozdanie MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych.
Sprawozdanie MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika.
Sprawozdanie MS-S40r z działalności kuratorskiej służby sądowej.

Metadane

Data publikacji : 09.12.2022
Data modyfikacji : 14.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Lipsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Skoczylas Michał
Osoba modyfikująca informację:
Skoczylas Michał

Opcje strony

do góry