Sąd Rejonowy w Lipsku

Biegli sądowi

Lista biegłych sądowych

Zgodnie z art.157§ 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1017 z późn. zm) Prezes Sądu Okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie biegłych sądowych ( Dz. U Nr 13, poz. 133) jest dostępna dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych w godzinach przyjęć interesantów.

W szczególności listy te udostępniane są stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

 

Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Radomiu dostępna jest:

  • we wszystkich sekretariatach Sądu Rejonowego w Lipsku w godzinach pracy sądu,
  • na stronie Sądu Okręgowego w Radomiu: link

Metadane

Data publikacji : 19.12.2017
Data modyfikacji : 15.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Lipsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Skoczylas Michał

Opcje strony

do góry