Sąd Rejonowy w Lipsku

Petycje

Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów administracji publicznej w tych sprawach określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2018 poz. 870 j.t.). 

 

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Sądu Rejonowego w Lipsku

Lp.

Wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Data wpływu petycji do Sądu

Przewidywany termin załatwienia petycji

Przebieg postępowania, sposób załatwienia petycji

1

Osoba fizyczna

Zmiana zarządzenia w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych poprzez rozpoczęcie publikacji następujących spraw:1. z repertorium „Cz” we wszystkich wydziałach cywilnych, 2. z repertorium „RCz” we wszystkich wydziałach rodzinnych i nieletnich.

06.11.20r.

Niezwłocznie, nie później niż do 05.02.21r.

Zawiadomienie z dn. 18 stycznia 2021r. o sposobie załatwienia petycji.

 

 

Metadane

Data publikacji : 18.06.2021
Data modyfikacji : 24.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Lipsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry