Sąd Rejonowy w Lipsku

Konta bankowe

Numery rachunków bankowych Sądu Rejonowego w Lipsku:

Numer konta, na które należy wpłacać opłaty sądowe i koszty

Narodowy Bank Polski O/O Warszawa

  • I Wydział Cywilny 91101000551733005063000001
  • II Wydział Karny 64101000551733005063000002
  • III Wydział Rzodzinny i Nieletnich 37101000551733005063000003
  • IV Wydział Ksiąg Wieczystych 10101000551733005063000004
  • Samodzielna Sekcja Administracyjna 09101000551733005063000022

Rachunek, na które należy wpłacać zaliczki na postępowanie sądowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego III o/Warszawa
13 1130 1062 0000 0564 0120 0001

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia )

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w PLN
PLN 54 1130 1017 0021 1000 0090 0004

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w USD
USD 27 1130 1017 0021 1000 0090 0005

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w EUR
EUR 11 1130 1017 0021 1000 0090 0002

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w CHF
CHF 38 1130 1017 0021 1000 0090 0001

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w GBP
GBP 81 1130 1017 0021 1000 0090 0003

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (wpłaty zasądzonych nawiązek i świadczeń)
BGK III O/Warszawa
76 1130 1017 0000 0564 0120 0008

 

Dokonując wpłaty na powyższe rachunki przelewem należy podać dane:

  • Imię i nazwisko,
  • Nazwa Sądu i Wydziału
  • Dokładną sygnaturę sprawy

Metadane

Data publikacji : 02.01.2018
Data modyfikacji : 24.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Lipsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry