Sąd Rejonowy w Lipsku

Zarządzenie NR Adm-021- 18/23 Prezesa Sądu Rejonowego w Lipsku i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 7 sierpnia 2023r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2023r.

Zarządzenie NR Adm-021- 18/23 Prezesa Sądu  Rejonowego w Lipsku i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 7 sierpnia 2023r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2023r.

Na podstawie art. 22 §1 pkt 1 lit.a art. 31a §1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2023.217 t.j.) w związku z §39 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2022.2514 t.j.) i na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U.2022.2290) w związku z art. 18 ustawy z dnia  18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018. 577 t.j.) zarządza się co następuje:

§ 1
Ustala się dzień 14 sierpnia 2023r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Lipsku, z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniu 19 sierpnia 2023r.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3
Informację o wprowadzonym dniu wolnym od pracy zamieścić na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Lipsku oraz na tablicy ogłoszeń.

§ 4
O treści przedmiotowego zarządzenia powiadomić wszystkich pracowników i sędziów Sądu Rejonowego w Lipsku.


/na oryginale właściwe podpisy/
 

Metadane

Data publikacji : 07.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Lipsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Skoczylas Michał

Opcje strony

do góry